O Firmie

Jesteśmy członkami Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. W celu pogłębienia naszej wiedzy, bierzemy udział w szkoleniach z zakresu wyceny nieruchomości wykonując ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego. Podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego z tytułu wykonywania zawodu.

Mgr inż. Alicja Orzechowska – Pałucha
Rzeczoznawca majątkowy z nr uprawnień zawodowych 5214.

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej. Studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz stosowną praktykę zawodową ukończyła w Ośrodku Szkoleniowym VIRTUM Sp. z o.o. pod patronatem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Kontakt

RESULT Wycena Nieruchomości
ul. Żywnego 12/95, 02-701 Warszawa

Alicja Orzechowska – Pałucha
Tel.:+48 22 299 06 05
Tel. kom.:+48 661 955 532
E-mail:biuro@result-wycena.pl
NIP:817 176 56 82
rzeczoznawca majątkowy warszawa 5214