Wycena Nieruchomości

Sporządzamy wyceny dla wszystkich typów nieruchomości, w tym:

  • mieszkań
  • lokali użytkowych, np. sklep, biuro
  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • działek budowlanych
  • nieruchomości rolnych
  • nieruchomości leśnych
  • nieruchomości przemysłowych
  • nieruchomości nietypowych, np. centra handlowe, magazyny, hotele, szpitale, stacje paliw i inne
  • wartości niematerialne i prawne, np. znaki towarowe, licencje, koncesje, prawa do patentów, prawa au­torskie, prawa do projektów i wynalazków, prawa do znaków towarowych i wzorów użytkowych

Kontakt

RESULT Wycena Nieruchomości
ul. Żywnego 12/95, 02-701 Warszawa

Alicja Orzechowska – Pałucha
Tel.:+48 22 299 06 05
Tel. kom.:+48 661 955 532
E-mail:biuro@result-wycena.pl
NIP:817 176 56 82
rzeczoznawca majątkowy warszawa 5214