Cele wyceny

 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • sprzedaż, lub zakup nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • postępowania administracyjne, np. opłata adiacencka, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ustalenie podatku od spadku lub darowizn
 • ustalenie podatku od czynności cywilnoprawnej
 • dla potrzeb sprawozdań finansowych
 • amortyzacja środków trwałych
 • wniesienie aportu
 • inne…

Kontakt

RESULT Wycena Nieruchomości
ul. Żywnego 12/95, 02-701 Warszawa

Alicja Orzechowska – Pałucha
Tel.:+48 22 299 06 05
Tel. kom.:+48 661 955 532
E-mail:biuro@result-wycena.pl
NIP:817 176 56 82
rzeczoznawca majątkowy warszawa 5214