Dokumenty do wyceny

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego:

Mieszkanie: nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu

Lokal użytkowy:

 • aktualny odpis księgi wieczystej
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu)

Dom jednorodzinny:

 • aktualny odpis księgi wieczystej

 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania
 • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku)

Działka gruntu:

 • aktualny odpis księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy

Nieruchomości komercyjne (zabudowane):

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy
 • obowiązujące umowy najmu
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste

Kontakt

RESULT Wycena Nieruchomości
ul. Żywnego 12/95, 02-701 Warszawa

Alicja Orzechowska – Pałucha
Tel.:+48 22 299 06 05
Tel. kom.:+48 661 955 532
E-mail:biuro@result-wycena.pl
NIP:817 176 56 82
rzeczoznawca majątkowy warszawa 5214