Słownik pojęć

Rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

 

Wyróżniamy następujące rodzaje wartości:

 • wartość rynkowa
 • wartość odtworzeniowa
 • wartość katastralna
 • wartości nierynkowe (zgodnie z kswp2):
  • bankowo-hipoteczna
  • godziwa
  • indywidualna (lub inwestycyjna)
  • ubezpieczeniowa
  • dla wymuszonej sprzedaży

Wycena nieruchomości –  postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości (jako przedmiotu prawa własności, lub innych praw do nieruchomości).

 

Nieruchomość gruntowa – grunt wraz częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Działka gruntu – niepodzielna, ciągła część powierzchni ziemskiej, stanowiąca   część, lub całość nieruchomości gruntowej.

 

Działka budowlana –  zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

 

Rzeczoznawca majątkowy – osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Działalność zawodową rzeczoznawców majątkowych reguluje Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami.

Kontakt

RESULT Wycena Nieruchomości
ul. Żywnego 12/95, 02-701 Warszawa

Alicja Orzechowska – Pałucha
Tel.:+48 22 299 06 05
Tel. kom.:+48 661 955 532
E-mail:biuro@result-wycena.pl
NIP:817 176 56 82
rzeczoznawca majątkowy warszawa 5214